FANDOM


Wiki-wordmark

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Użytkownik, który edytuje na niniejszej Wiki, bądź korzysta z czatu, akceptuje nasz regulamin i prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Nieznajomość treści regulaminu Wiki bądź prawa polskiego nie zwalnia go od ponoszenia kary za jego łamanie.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników, zarówno zwykłych, jak i administratorów.
3. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez znajomość danych użytkownika.
3.1. Ujawnianie swego hasła na konto jest wysoce niezalecane.
3.2. Przyjmujemy, że edycje i czyny na danym koncie są robione przez właściciela, a nie osoby trzecie.[1].


II. ADMINISTRACJA

1. Administrator ma prawo zablokować z dowolnego powodu, jeśli uzna, że dany użytkownik stwarza problemy.
2. Administrator ma za zadanie pomagać użytkownikom nowym, jak i tym starszym.
3. Administrator nie ma prawa dyskryminować użytkownika dlatego, że np. zna go z życia prywatnego.
4. Administrator, moderator czy rollback może zostać odwołany ze stanowiska i pozbawiony uprawnień po 6 miesiącach nieaktywności. Biurokrata może zostać odwołany po roku nieaktywności (wyjątkiem jest użytkownik Karus Nerdus).
5. Administrator, moderator czy rollback może zostać odwołany ze stanowiska i pozbawiony uprawnień również wtedy, gdy nadużywa swoich uprawnień lub wyrządza szkody na Wiki. Zdanie w tej kwestii mają jednak funkcjonujący administratorzy-biurokraci.


III. ZAKAZY

1. Kto publikuje treści uznane za nieetyczne, niezgodne z prawem Rzeczpospolitej Polskiej, treści erotyczne, pornograficzne, zawierające groźby, nawołujące do nienawiści, konfliktów politycznych lub religijnych, treści nielegalne oraz mające na celu straszenie użytkownika podlega karze blokady.
1.1. Do tej kategorii zaliczają się również treści niezgodne z Zasadami Użytkowania Fandomu i Wytycznymi Społeczności Fandomu.
2. Kto obraża innych użytkowników podlega karze blokady.
3. Kto używa słownictwa powszechnie uznanego za wulgarne podlega karze blokady.
4. Kto posiada multikonto, by ominąć blokady, podlega blokadzie permanentnej. Posiadanie multikonta w innym celu nie jest karalne.
5. Kto usuwa treść artykułów/niszczy treść artykułów/trolluje/spamuje podlega karze blokady..
6. Kto umieszcza na wiki treści łamiące prawa autorskie podlega karze blokady.
7. Kto reklamuje inne wiki oraz inne strony podlega karze blokady.
8. Zakazuje się wykorzystywania cudzych postaci, obiektów, lokalizacji, opowiadań itp. bez zgody autora. W przypadku popełnienia takiego czynu użytkownik podlega blokadzie po ostrzeżeniu do 7 dni.
9. Zakazuje się kopiowania treści z cudzych artykułów, chyba że autor wyrazi na to zgodę. Po ostrzeżeniu użytkownik podlega karze do 7 dni.
10. W przypadku kłótni mającej miejsce na Wiki, lecz dotyczącej prywatnych spraw użytkowników, administrator ma prawo poinformować ich o spamie, jaki tworzą na Wiki i dać blokadę ostrzegawczą.
11. W przypadku notorycznego, powtarzającego się mimo blokad łamania punktów regulaminu przez użytkownika podlega on karze blokady permanentnej.


IV. ARTYKUŁY

1. Strony powinny być czytelne, nie powinny mieć za dużo kodów HTML. Tekst powinien być czarny (wyjątkiem są wyróżnione fragmenty), a tło nierażące w oczy.
2. Każdy użytkownik ma prawo edytować artykuł pod względem poprawek błędów ortograficznych, stylistycznych oraz interpunkcyjnych. Zabrania się jednak zmieniania lub usuwania ich treści bez zgody autora.
3. Zakazuje się używać zbyt dużej ilości CAPS LOCKA, pogrubień oraz pochyleń. Wyjątkiem są miejsca wymagające wyróżnienia.
4. Artykuł musi mieć obowiązkowo nagłówki (przynajmniej jeden). Artykuły bez nich będą usuwane.
5. Postacie powinny mieć nazwiska. Dopuszczalne jest stworzenie postaci bez nazwiska, jeśli jest to stworzenie inne od człowieka, np. Wężon lub dżin.


V. KATEGORIE

1. Zakazane jest tworzenie zbędnych kategorii w artykułach np. "Dobry Ninja", "Zły Ninja" itp.
2. Do każdego artykułu z postaciami dodajemy kategorię "Postacie".
3. Do artykułów z Ninja dodajemy kategorię "Ninja".
4. Do artykułów z odcinkami dodajemy kategorię "Odcinki".
5. Do artykułów z opowieściami dodajemy kategorię "Opowieści".
6. Do artykułów z broniami bądź innymi obiektami czy przedmiotami dodajemy kategorię "Obiekty".
7. Do artykułów z lokalizacjami dodajemy kategorię "Lokalizacje".
8. Aby ułatwić możliwość wyszukiwania artykułów danego użytkownika do swojego artykułu możemy dodać kategorię "Twój nick"


VI. OBRAZKI

1. Obrazki dodane na główną przestrzeń Wiki należy użyć, w przeciwnym wypadku administracja je usunie, zaleca się dodawanie obrazków w trakcie tworzenia artykułów.
1.1. Usuwane będą obrazki, które po tygodniu od dodania nie zostaną użyte w żadnym artykule lub te, które były używane w usuniętym artykule (wyjątek następuje wtedy, gdy artykuł jest usuwany na prośbę autora, a obrazek zostanie użyty w ciągu tygodnia od usunięcia starego artykułu).
2.Obrazki muszą być odpowiednio nazwane, w sposób konkretny lub skrótowy, lecz zrozumiały.
3.Obrazki łamiące prawa autorskie będą stale usuwane.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji lub najnowszej aktualizacji, tj. 16 października 2017 roku.
2. Autorzy, tj. administratorzy-biurokraci, zastrzegają sobie możliwość modyfikowania regulaminu w przyszłości.
3. Jedynymi użytkownikami uprawnionymi do zmiany regulaminu są funkcjonujący administratorzy-biurokraci, modyfikacje dokonane przez administratorów bez uprawnień biurokraty nie będą brane pod uwagę.

Przypisy

  1. Administracja nie przyjmuje wymówek typu "bo mój/moja brat/siostra/kot/pies/mama/tata, czy ktokolwiek inny wszedł mi na konto i coś głupiego zrobił". Jeżeli czyn niezgodny z regulaminem zostanie popełniony z konta użytkownika, to konsekwencje ponosi użytkownik.